Hotline
0981 467 967

Chỉ huy Bộ Nguồn vốn tin yêu cắt giảm được 10% tổng nhân sự đến 2020

08:01

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, một trong bốn biện pháp mang tính đột nhiên phá của ngành vốn đầu tư trong thời điểm tới chính là nâng cao chất lượng công chức và cải cách thu gọn dắt mối bộ máy hành chính của tổ chức Bộ Tài chính.

Đây là thông tin được ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho nhân thức khi trao đổi với tin báo bên lề một sự kiện. Theo đó, để đạt được tiêu chí này, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho nhân thức, vừa qua cơ cỗ áo chính đã ban hành Quyết định 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về việc phê duyệt ý tưởnrg sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị phường, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh giấc, đô thị trực thuộc trung ương.

Trong đó, đề ra kế hoạch trong 3 năm sẽ cắt giảm 340 chi cục thuế trên tổng số 711 chi cục thuế hiện giờ.

"Ngân khố tới nay đã giảm trên 60 phòng giao dịch. Đến đây sẽ tiếp tục cơ cấu bên trong để bảo đảm hiệu quả tinh giản bộ máy", ông Tuấn nói.

Với các tập đoàn trong Bộ, chỉ đạo Bộ Vốn đầu tư cho biết cũng sẽ chấp hành tinh giản số lượng phòng, số làm mối, trên hạ tầng đó xây đắp hàng ngũ công chức theo Quyết nghị 27 của Trung ương đảm bảo giảm được số lượng, nâng cao chất lượng và ứng dụng được tiến bộ hóa thủ tục hành chính để đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước.

"Theo Quyết nghị Bộ Chính trị khóa IX thì toàn bộ các bộ, tập đoàn Trung ương, các đơn vị điều hành hành chính nhà nước phải giảm 10%. Chấm dứt năm 2017, công ty Bộ Nguồn vốn đã giảm được 4,7% tổng số nhân sự, thành ra tôi tin cẩn rằng tới năm 2020, Bộ Tài chính chắc chắn sẽ giải quyết được chỉ tiêu tinh giản được 10% tổng số nhân lực", ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Ngoài biện pháp cắt giảm nhân sự, để cải cách hành chính trong thời điểm tới, Thứ trưởng Bộ Nguồn vốn cho biết, công ty này còn đề ra 3 giải pháp khác cũng không kém phần cần thiết.

Thứ nhất, sẽ tập trung tham gia 2 Luật Điều hành thuế và Luật Chứng khoán. Đối với Luật Quản lý thuế đưa ra tiêu chí văn minh hóa công tác điều hành thuế, chuyển sang tiêu chuẩn của OECD, tiêu chuẩn của diễn đài chống chuyển giá. Đối với Luật Chứng khoán dồn vào một chỗ vận động được nguồn lực phường hội cho đầu cơ tạo ra, chuyển đầu tư của khu vực đơn vị dựa nhiều vào tín dụng hiện thời sang cũ kĩ phiếu và trái khoán đơn vị.

Thứ nhị, giảm giấy tờ hành chính. Theo chỉ huy Bộ Tài chính, tổ chức này đã xây đắp dự thảo Nghị định về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng điều hành của Bộ Tài chính, qua đó, sẽ cắt giảm 190/370 vấn đề kiện buôn bán, dự kiến sẽ được trình Chính phủ trong 04 tuần 9 hoặc 04 tuần 10 để chuẩn y.

Thứ ba, hiện đại hóa thủ tục hành chính. "Bây giờ, lĩnh vực nguồn vốn có 961 giấy tờ, trong đó 54% giấy má vẫn ở level 1,2 và 46% thủ tục ở level 3,4. Tiêu chí đề ra tới năm 2020 làm được tối thiểu 90% màn chơi 3,4. Tương tự, cần lộ trình cứ 6 bốn tuần là phải tăng 10-15% hồ sơ lên cấp độ 3,4 giảm tương ứng màn chơi 1,2 trong tổng số 961 thủ tục hành chính", ông Tuấn cho biết.

Theo Duyên Duyên

VnEconomy


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city