Hotline
0981 467 967

Quyền hạn ban quản trị thông thường cư là gì? | MuaBanNhaDat

00:35
(Thứ Năm, 13/09/2018 | 19:00)

Ban quản trị là công ty thây mặt cho các chủ chiếm hữu, người đang sử dụng căn hộ để thực hiện các công tác can hệ đến việc quản lý, sử dụng nhà tầm thường cư. Vậy nghĩa vụ và quyền hạn ban quản trị bình thường cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị chung cư là gì?

Quyền hạn ban quản trị phổ biến cư là gì?

Khi nào thì phổ biến cư yêu cầu thiết kế Ban quản trị?

Ban quản trị thông thường cư được xây dựng khi khu thông thường cư đó có trong khoảng 20 căn hộ trở lên. Nhân tố Ban quản trị bao gồm thây mặt các chủ sở hữu nhà thông thường cư, thây mặt chủ đầu tư (nếu có). Trong trường phù hợp người dùng căn hộ phổ biến cư có nhập cuộc Hội nghị nhà chung cư thì yếu tố Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người dùng.

 • Ban quản trị nhà thông thường cư có một chủ chiếm hữu được công ty theo mô hình tự quản.
 • Ban quản trị nhà chung cư có đa dạng chủ chiếm hữu được đơn vị và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần hoặc mô phỏng Ban chủ nhiệm của hợp tác phường. Các mô hình này đều có tư cách pháp nhân, có con dấu và chấp hành các quyền, trách nhiệm luật pháp tại khoản 1 Điều 104 của Luật.

Ngoài ra, khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà bình thường cư, các chủ sở hữu, người dùng nhà phổ biến cư ko phải xây đắp tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần hoặc thiết kế phù hợp tác xã; việc bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị được thi hành ưng chuẩn Hội nghị nhà chung cư theo Quy giễu cợt quản lý, dùng nhà bình thường cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

quyen han ban quan tri chung cu la gi

Bổn phận và quyền hạn Ban quản trị chung cư

Theo điều 104 Luật nhà đất 2014 cùng vấn đề 41 Thông tư 02/2016/TT-BXD, nghĩa vụ và quyền hạn Ban quản trị thông thường cư được qui định như sau:

 • Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy, quy nhạo báng quản lý, dùng nhà thông thường cư;
 • Điều hành, dùng kinh phí bảo trì phần sở hữu bình thường của nhà thông thường cư theo qui định của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà tầm thường cư; lên tiếng Hội nghị nhà thông thường cư việc thu, chi khoản kinh phí này
 • Ký thích hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý điều hành nhà bình thường cư với chủ đầu tư hoặc tổ chức có chức năng, năng lực điều hành vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà bình thường cư chọn theo quy định tại điểm d khoản 3 Nhân tố 102 của Luật này.
 • Ký liên kết đồng với tổ chức có năng lực bảo trì nhà ở theo pháp luật của pháp luật về xây đắp để bảo trì phần sở hữu thông thường của nhà phổ biến cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu chung có thể do công ty đang quản lý điều hành nhà bình thường cư hoặc doanh nghiệp khác có năng lực bảo trì theo luật pháp của luật pháp về xây đắp chấp hành;

quyen han ban quan tri chung cu la gi

 • Tích lũy, tổng thích hợp ý kiến, kiến nghị của người dùng nhà chung cư về việc quản lý, dùng và cung cấp các phục vụ nhà bình thường cư để phối hợp với tập đoàn chức năng, đơn vị, tư nhân có can hệ lưu ý, khắc phục;
 • Phối hợp với chính quyền địa phương cùng tổ dân thị trấn trong việc xây dựng nếp sống tiến bộ, gìn giữ trơ trẽn tự, bình an phố hội trong khu nhà chung cư;
 • Chấp hành đúng quy dè bỉu hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà tầm thường cư duyệt y, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà tầm thường cư;
 • Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi tiêu hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị nhà tầm thường cư;
 • Chịu bổn phận trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người dùng nhà bình thường cư khi chấp hành quyền và trách nhiệm không đúng với luật pháp tại khoản này;
 • Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà tầm thường cư giao mà không trái với quy định quy định.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: bds

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city