Hotline
0981 467 967

Bộ Công Thương cắt giảm thêm 202 yếu tố kiện đầu cơ, kinh doanh

06:31

Theo cách thức đưa ra, Bộ Công Thương buộc phải cắt giảm, dễ chơi hóa và chuyển hậu kiểm: 202 điều kiện trên tổng số 561 vấn đề kiện thuộc ngành nghề quản lý nhà nước của Bộ (tương đương với 36%). Như vậy, với việc cắt giảm, đơn giản hóa lần một tại  Nghị định 08/2018/NĐ-CP là 55,5% và cộng với dự kiến cắt giảm lần 2 này thì tỷ lệ cắt giảm, dễ chơi hóa yếu tố kiện kinh doanh của Bộ Công Thương dự định đạt 72,1%.

Phương án cắt giảm, dễ chơi hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cho công đoạn 2019-2020 sẽ được Bộ Công Thương dồn vào một chỗ tham gia 8 ngành nghề, nghề đầu tư kinh doanh có yếu tố kiện. Cụ thể, đối với ngành nghề vệ sinh thực phẩm, bắt buộc cắt giảm 79 vấn đề kiện; đơn giản hóa 34 điều kiện trên tổng số 132 vấn đề kiện hiện hành trong lĩnh vực này.

Với ngành kinh doanh thuốc lá, chuyển hậu kiểm 8 nhân tố kiện trên tổng số 65 yếu tố kiện hiện hành. Với lĩnh vực buôn bán rượu, bắt buộc cắt giảm 6 nhân tố kiện; chuyển hậu kiểm 7 nhân tố kiện trên tổng số 30 yếu tố kiện hiện hành.

Trong lĩnh vực điện lực, bắt buộc cắt giảm 7 vấn đề kiện; đơn giản hóa 02 vấn đề kiện; chuyển hậu kiểm 3 vấn đề kiện trên tổng số 49 yếu tố kiện hiện hành. Trong ngành nghề hóa chất, Bộ Công Thương bắt buộc cắt giảm 15 điều kiện; đơn giản hóa 24 điều kiện; chuyển hậu kiểm 12 yếu tố kiện trên tổng số 77 nhân tố kiện hiện hành.

Trong lĩnh vực đóng gói, nhập cảng, bảo hành bảo dưỡng ô tô, Bộ Công Thương yêu cầu cắt giảm 2 điều kiện; chuyển hậu kiểm 1 yếu tố kiện trên tổng số 13 vấn đề kiện hiện hành trong lĩnh vực này. Ngành khoáng sản và ngành nghề than được đề nghị cắt giảm mỗi lĩnh vực 1 nhân tố kiện.

Theo Bộ Công Thương, tính tới nay, Bộ  đã cắt giảm, bãi bỏ tổng cộng 675 nhân tố kiện trên tổng số 1216 vấn đề kiện của 27 ngành, nghề thuộc ngành nghề quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (choán tỷ trọng 55,5%). Như vậy, Bộ Công Thương đã hoàn thành cách thức đề nghị tại Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về cách thức kiểm tra cắt giảm, đơn giản hóa các yếu tố kiện đầu tư, kinh doanh thuộc ngành nghề quản lý nhà nước của Bộ Công Thương công đoạn 2017 – 2018.

Theo Phạm Tuyên

Tiền phong


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard