Hotline
0981 467 967

Có được chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư? | MuaBanNhaDat

21:31

Có được chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư?

Căn cứ theo điểm d, Khoản 1, Yếu tố 57, Luật đất đai năm 2013 luật pháp về chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Các trường thích hợp chuyển mục đích dùng đất phải được phép của công ty nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

Đất vườn được xác định là đất nông nghiệp, đất ở là đất phi nông nghiệp, vậy bạn muốn chuyển mục đích sử dụng thì phải được sự chuẩn y của tổ chức có thẩm quyền.

Dĩ nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ tham gia Vấn đề 52, luật đất đai 2013 luật pháp về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Ý tưởnrg sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được tập đoàn nhà nước có thẩm quyền phê phê chuẩn.

2. Yêu cầu dùng đất bộc lộ trong công trình đầu cơ, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Theo đó, muốn biết thửa đất có được phép chuyển mục đích dùng hay không còn dựa vào vào 2 vấn đề kiện đã nêu ở trên.

Về trình tự, thủ tục theo Điều 69, nghị định 43/2104/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành một vài nhân tố của Luật Đất đai năm 2013 có luật pháp về lớp lang, Giấy tờ chuẩn y chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

"1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích dùng đất dĩ nhiên Giấy đạt yêu cầu tới công ty khoáng sản và không gian.

2. Tổ chức tài nguyên và không gian có trách nhiệm thẩm tra giấy tờ; xác minh thực địa, đánh giá ý định chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ dẫn người dùng đất thi hành trách nhiệm tài chính theo luật pháp của pháp luật; trình Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, thủ tục địa chính.

Đối với trường thích hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền dùng đất của người đang sử dụng đất để thi hành dự án đầu cơ thì thi hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng lúc với Giấy tờ chuẩn y chuyển mục đích dùng đất.

3. Người dùng đất thi hành nghĩa vụ nguồn vốn theo pháp luật”.

co duoc chuyen doi dat vuon sang dat tho cu

Thủ tục biến đổi mục đích sử dụng đất

Về thủ tục chuyển mục đích dùng đất theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT pháp luật về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích dùng đất, thu hồi đất tại Khoản 1, Điều 6. Giấy má xin chuyển mục đích dùng đất:

1. Người dùng đất nộp 01 bộ giấy má đối với trường phù hợp chuyển mục đích dùng đất phải được phép của công ty nhà nước có thẩm quyền; thủ tục gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích dùng đất theo Mẫu số 01 ban hành đương nhiên Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy đạt yêu cầu quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải khác gắn liền với đất.

Bạn chuẩn bị 01 bộ giấy tờ và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Về Tiền dùng đất phải nộp khi chuyển mục đích dùng đất bạn khám phá theo Khoản 2, Vấn đề 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP pháp luật về thu Tiền dùng đất đối với hộ mái nhà, cá nhân và Thông tư 76/2014/TT-BTC chỉ dẫn vài nhân tố của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu Tiền sử dụng đất.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: bat dong san

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard