Hotline
0981 467 967

Thủ đô cấm giữ lại trụ sở cũ để cho thuê khi chưa được phép

01:33

Theo đó, UBND đô thị đòi hỏi các doanh nghiệp kiểm tra tình hình điều hành, dùng toàn cục tài sản công thuộc khuôn khổ điều hành gồm đất, nhà, hội sở làm việc, nhà cửa tương lai, tài sản khác gắn liền với đất, oto, của nả công khác để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn.

Các công ty xử lý theo thẩm quyền hoặc lên tiếng cấp có thẩm quyền để ý, giải quyết các của nả công không có ý định sử dụng, của cải không cần dùng, của cải chờ thanh lý, của nả dùng không hiệu quả hoặc dùng không đúng luật pháp. Nộp ngay cục bộ số tiền nhận được trong khoảng việc sử dụng của nả công không đúng qui định tham gia Ngân sách nhà nước.

Định kỳ trước ngày 30/9 hàng năm, báo cáo UBND thành phố ưng chuẩn Sở Tài chính tình hình quản lý, dùng của cải công tại tổ chức, bao gồm kết quả thi hành phương thức sắp xếp lại, giải quyết cơ sở vật chất nhà, đất đã được phê phê chuẩn; giao Sở Vốn đầu tư tổng hợp, lên tiếng UBND thị trấn.

Các cơ quan, đơn vị được đầu cơ xây đắp trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới, có bổn phận bàn giao cục bộ trụ sở khiến việc cũ cho Sở Xây đắp để phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, công bố UBND TP chú ý, quyết định phương án giải quyết. Ngăn cấm các công ty, doanh nghiệp giữ lại trụ sở làm cho việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho vay hoặc bố trí cho đơn vị khác khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các hạ tầng nhà, đất trên khu vực thành phố Thủ đô: Thủ trưởng các tập đoàn, đơn vị, công ty, công ty có nghĩa vụ rà soát để dùng nhà, đất đúng tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm dè xẻn, hiệu quả. Giải quyết kết thúc điểm các vi phạm, tồn tại phát hiện qua bố trí; Rà soát, tổng phù hợp, thông báo trạng thái quản lý, dùng các cơ sở vật chất nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng và kết quả chấp hành phương án sắp xếp lại, giải quyết nhà, đất đã được phê chuẩn y.

Phương án sử dụng đất của các đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý, sử dụng khi thực hiện cổ phần hóa phải bảo đảm phù hợp với luật pháp về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc chiếm hữu nhà nước; thích hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương; phù hợp với ý tưởnrg phát triển của công ty và phải được công ty có thẩm quyền để ý, phê phê chuẩn trước thời gian quyết định cổ lỗ phần hóa.


Xem nhiều hơn: bds

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard