Hotline
0981 467 967

Cần xác định rõ tiến độ trình Quốc hội sửa Luật Đất đai trong 2020

04:04

chậm tiến độ là quan niệm của phổ thông quan điểm tại Uỷ ban Quy định khi Chính phủ bắt buộc đưa ra khỏi chương trình năm 2019 Luật sửa đổi, bổ sung vài điều của Luật Đất đai.

Sáng 10/4, bắt đầu phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho quan niệm về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, vấn đề chỉnh chương trình xây đắp luật, pháp lệnh năm 2019.

Về yếu tố chỉnh năm 2019, Chính phủ đề xuất đưa ra khỏi chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố của Luật Đất đai để có thêm thời điểm phân tích, bình chọn kỹ hơn một vài nội dung chế độ về đất đai. Đồng thời giao Bộ Khoáng sản và Không gian tiếp tục phân tích, phân tích, đánh giá vừa đủ các pháp luật của Luật Đất đai hiện hành và định hướng sửa đổi Luật, trình Chính phủ sau năm 2020. 

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Uỷ ban Luật pháp của Quốc hội cho nhân thức, Ủy ban Kinh tế ưng ý với buộc phải của Chính phủ vì nghĩ là, Luật Đất đai năm 2013 mới có hiệu lực thực hiện hơn 4 năm, trong khi đất đai là nhân tố phức hợp có tác động từ những yếu tố lịch sử để lại.

Các yếu tố đặt ra như hoàn thành hình thức xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tích tụ dồn vào một chỗ đất đai, điều hành đất hạ tầng tôn giáo, người nước ngoài sắm nhà đất gắn liền với đất ở... đều là những vấn đề rất tinh vi, cần có thêm thời điểm để phân tích, bình chọn thận trọng, kỹ càng hơn. 

song song Uỷ ban Kinh tế nghĩ rằng, trong trường phù hợp quan trọng, Chính phủ có thể trình Quốc hội ban hành quyết nghị thí điểm để xử lý những trắc trở cấp bách trong lĩnh vực đất đai.

Ủy ban Quốc phòng và Bình yên yêu cầu cân nhắc việc đưa ra khỏi chương trình dự án luật này, vì thực tế thời gian qua cho thấy có nhiều vướng mắc về pháp luật can dự đến quản lý, dùng đất quốc phòng cần được tháo dỡ gỡ. Trường hợp triển khai dư án luật ra khỏi chương trình thì đề nghị giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quyết nghị để xử lý những trắc trở vướng bận bịu hiện nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, ủy ban này cơ bản hợp nhất việc đưa dự án luật này ra khỏi chương trình năm 2019 như đề xuất của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế. Đương nhiên, về lịch trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, qua bàn luận vẫn còn có ý kiến không giống nhau.

Loại ý kiến thứ nhất, đề nghị Chính phủ chỉ huy nhanh chóng phân tích, hoàn thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của Luật Đất đai để thông báo Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, quyết định trong chương trình xây đắp luật, pháp lệnh năm 2020.

Quan niệm này nghĩ rằng, đây là dự án luật đã được Chính phủ buộc phải đưa tham gia chương trình năm 2019 nhằm kịp thời thể chế giễu hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) về hoàn thiện thể chế kinh tế hoạt động mua bán định hướng xã hội chủ nghĩa .

Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 về tăng cường thi hành Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 11) về tiếp tục thay đổi chế độ, quy định về đất đai, trong đó đặt ra yêu cầu cần tiếp diễn thể chế giễu hóa vừa đủ các quan niệm, định hướng đổi mới chế độ, luật pháp về đất đai, tạo điều kiện tích tụ, dồn vào một chỗ, dùng hiệu quả đất nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nghề nông nghiệp, đảm bảo sự thống nhất của các luật pháp qui định can hệ  nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực quan trọng này cho phát hành kinh tế - thị trấn hội của nước nhà.

Mới đây, trong lên tiếng gửi Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chế độ, qui định về quy hoạch, điều hành, dùng đất đai tại thành phố trong khoảng năm 2013 tới nay", Chính phủ cũng kiến nghị đa dạng nội dung trong Luật Đất đai cần sửa đổi, bổ sung.

Thành ra, buộc phải Chính phủ cần xác định rõ tiến độ trình Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2020 để phục vụ đòi hỏi hoàn thiện pháp luật về đất đai theo các nghị quyết của Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị và đòi hỏi của thực tại.

Loại ý kiến thứ nhị, ưng ý với Chính phủ về việc rút dự án luật này ra khỏi chương trình để tiếp tục tìm hiểu và trình Quốc hội sau năm 2020, bảo đảm sự thận trọng, toàn vẹn, hoàn toản của giai đoạn đánh giá, phân tích, đề xuất chính sách sửa đổi Luật.

Đối với những trở ngại vướng bận rộn đặt ra trong thực tại khai triển thực hiện luật và một vài chế độ mới thuộc thẩm quyền của Quốc hội cần chấp hành thể nghiệm, buộc phải Chính phủ lao vào chỉ đạo nghiên cứu, trình Quốc hội ban hành nghị quyết trong năm 2019 để kịp thời giải quyết, đồng thời, tạo hạ tầng cho việc tổng kết, buộc phải sửa đổi, bổ sung các luật pháp của Luật.

Nhiều ý kiến trong Ủy ban Qui định tán thành với loại quan niệm thứ nhất, ông Định cho biết.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu cơ và Luật Doanh nghiệp, Chính phủ buộc phải lùi thời gian trình từ cho quan niệm tại kỳ họp thứ 7, duyệt y tại kỳ họp thứ 8 sang cho quan niệm tại kỳ họp thứ 8, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9.

Ủy ban Luật pháp hợp nhất với Ủy ban Kinh tế đồng tình lùi thời điểm trình Quốc hội dự án luật này 1 kỳ, từ cho quan niệm tại kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 8 như đề nghị của Chính phủ để có thêm thời điểm tiếp diễn phân tích, hoàn thành công trình luật theo hướng thay đổi chế độ, chế độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hấp dẫn đầu cơ, trong đó có nguồn vốn đầu cơ trực tiếp nước ngoài. 

Tập đoàn thẩm tra cũng đề xuất Chính phủ công bố rõ thêm về kết quả chuẩn bị và các biện pháp để đảm bảo thi hành được đúng tiến độ chỉ lùi thời điểm trình 1 kỳ họp như đã yêu cầu.


Xem tại: dịch vụ bất động sản

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard