Hotline
0981 467 967

Tìm nhà ở xã hội có thể vay lãi 4,8%/năm

08:32

Thủ tướng Nguyễn Xuân Cu líc vừa ký Quyết định 355/QĐ-TTg về mức lợi nhuận suất cho mượn ưu đãi của Ngân hàng Chế độ thị trấn hội theo pháp luật tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và điều hành nhà ở phố hội.

Theo đó, mức lợi nhuận suất cho vay khuyến mãi của Ngân hàng Chế độ phố hội ứng dụng đối với các khoản mượn dư nợ trong năm 2019 để tìm, thuê tìm nhà ở phố hội; xây đắp mới hoặc cải tạo, tu sửa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015 của Chính phủ về tạo ra và quản lý nhà đất phường hội là 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho mượn.

Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 1/4/2019 và thay thế Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 3/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được mượn tiền giảm giá để tìm, thuê, thuê tìm nhà đất thị trấn hội; xây đắp mới hoặc làm mới, tu bổ nhà để ở là người có công với cách mạng theo pháp luật của quy định về giảm giá người có công với cách mệnh; người thu nhập thấp, hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp, cận có năng lực tài chính thấp tại khu vực thành phố; người công lao đang làm cho việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu kĩ nghệ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên ngành khoa học, bộ đội chuyên nghiệp, công nhân trong công ty, doanh nghiệp thuộc công an quần chúng. # và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo qui định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Các đối tượng trên được mượn tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản mượn trước tiên. Trường thích hợp khách hàng có ý định mượn với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được ký hợp đồng với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Trước đó, đầu tháng 3/2019 vừa qua, Thủ tướng cũng đã ký Quyết định 255/QĐ-TTg quyết định mức lãi suất cho mượn ưu đãi của các tổ chức nguồn đầu tư do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về tạo ra và quản lý nhà ở phố hội với mức lãi suất là 5%/năm.


Đọc thêm: mua nha

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard