Hotline
0981 467 967

Yêu cầu kéo dài thí điểm cho vay vốn với người nhiễm HIV, sau cai nghiện

01:01

Bộ Công sức – Thương binh và Xã hội cho biết, chấp hành Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg, từ tháng 7/2016 tới hết 04 tuần 12/2017, Căn tin Ngân hàng Chính sách thị trấn hội 15 tỉnh giấc, thành phố thí nghiệm đã giải ngân cho 504 tư nhân, hộ mái nhà mượn với tổng số tiền là 12,883 tỷ đồng. Trong đó, số đối tượng mua hàng mượn tiền là hộ mái nhà người sau cai nghiện ma túy 246/504 hồ sơ (48,8%), cá nhân, hộ mái ấm người yếu tố trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 153/504 giấy má (30,3%); tư nhân, hộ mái nhà người nhiễm HIV 84/504 giấy tờ (16,7%); tư nhân, hộ mái nhà người bán dâm hoàn lương vay vốn 21/504 (4,2%).

Việc chấp hành cho mượn tiền với lợi nhuận suất khuyến mại nhằm giúp hàng ngũ người nghiện ma túy, người bán dâm, người nhiễm HIV tự tạo việc làm cho, tăng thu nhập cá nhân và mái ấm, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm. Đến nay, chính sách này đã bước đầu phát huy tính năng. Chi tiết: Tăng doanh thu hàng 04 tuần của tư nhân, hộ gia đình: Nhiều người trước đó không có việc khiến cho, không có doanh thu, hiện nay, doanh thu nhàng nhàng của những người được mượn tiền là trong khoảng 2 – 5 triệu tiền việt/04 tuần.

Tỷ trọng tái nghiện, tái phạm trong đội ngũ được mượn tiền giảm hẳn: Một số tỉnh, thị trấn chưa phát hiện người tái nghiện, tái phạm; các thức giấc còn lại, tỷ trọng tái nghiện thấp, tỉnh giấc Bạc Liêu tỷ lệ tái phạm là 40% trong lực lượng được mượn, trong khi tỷ trọng tái phạm trong hàng ngũ không được mượn là 80%; tại tỉnh Sơn La, nhận thấy 2/31 người tái nghiện, choán 6,45%.

Sự thắng lợi, bình ổn cuộc sống qua việc sử dụng có hiệu quả vốn mượn đã khiến cho thay đổi quan điểm của người dân, giảm dần tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với nhóm dễ bị tổn thương, là động lực giúp đối tượng khác vươn lên, hòa nhập đồng đội. Nhờ đó, việc tiếp xúc, giải đáp, giúp đỡ của cán bộ làm cho công tác phòng, chống tệ nạn phố hội, cán bộ tư vấn, tình nguyện viên ở cấp cơ sở, thị trấn, phường, thôn, bản đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, người nhiễm HIV tiện lợi hơn.

Chế độ vay vốn ảnh hưởng rất tích cực tới các đơn vị phi chính phủ trong nước và quốc tế; chắc chắn đây là chế độ nhân văn của Việt Nam, góp phần phát hành an sinh phố hội vững bền.

Cũng theo Bộ Công phu – Thương binh và Thị trấn hội, mặc dù kết quả thực hiện được bước đầu là rất hăng hái, đương nhiên, do thời gian chấp hành thí nghiệm còn ngắn, số cá nhân, hộ mái ấm vay vốn chưa được phổ biến, khác biệt là rộng rãi giấy má mượn chưa đến hạn trả nợ (mới có 77/504 hồ sơ vay ngắn hạn tới kỳ trả vốn và đã được các cá nhân, hộ mái nhà hoàn trả đúng luật pháp và chưa có trường thích hợp nào để nợ quá thời hạn) nên cần có thêm thời gian thể nghiệm để đánh giá đúng mực hơn hiệu quả của việc sử dụng vốn mượn và tỷ lệ thu hồi vốn nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai mở mang trên phạm vi cả nước. Do vậy, Bộ buộc phải sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg theo hướng kéo dài thời gian thí nghiệm tới hết năm 2020.

Chi tiết, tại dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Thị trấn hội đề nghị năm 2019 – 2020 tiếp tục thực hiện thể nghiệm tại 15 thức giấc, đô thị. Từ năm 2021 triển khai mở mang trên phạm vi toàn quốc.

Ngọc Bích

Trí thức trẻ/ VGP


Xem nhiều hơn: mua dat

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard