Hotline
0981 467 967

Cách tính thuế giá trị gia tăng khi thuê lại đất | MuaBanNhaDat

09:04

Câu hỏi về việc tính thuế trị giá ngày càng tăng từ bạn đọc như sau:

“Nhà nước cho Công ty của tôi (Thủ đô) thuê 64.000m2 đất trong thời hạn 50 năm với giá 1.100.000 đồng/m2. Tiền thuê đất được thu 1 lần để đầu cơ cơ sở khu kĩ nghệ cho việc chấp hành dự án. Tổ chức kinh doanh được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời điểm 15 năm. Khi hoàn thành việc đầu tư xây đắp cơ sở, Tổ chức kinh doanh đã ký phù hợp đồng cho chủ đầu tư khác thuê lại 20.000m2 diện tích đất với giá 5.500.000 đồng/m2 (đã có thuế trị giá gia tăng) trong thời điểm 50 năm.

Vậy hóa đơn giá trị tăng thêm khi Tổ chức kinh doanh cho thuê lại đất sẽ được viết như thế nào?”

Tư vấn:

Giá tính thuế đã được quy định tại Khoản 3, Nhân tố 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ. Cụ thể:

“3. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế trị giá tăng thêm là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị tăng thêm.

a) Giá đất được trừ để tính thuế giá trị tăng thêm được quy định chi tiết như sau:

- Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở cơ sở vật chất, xây đắp nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế trị giá tăng thêm là tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi tiêu đền bù, giải phóng mặt bằng theo luật pháp của pháp luật”.

Tại Khoản 10, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Bộ Vốn đầu tư cũng đã chỉ dẫn giá tính thuế cụ thể:

“10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng BĐS trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị tăng thêm.

a.3) Trường thích hợp thuê đất để đầu tư cơ sở vật chất cơ sở để cho thuê, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị tăng thêm là tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí bồi hoàn, giải phóng mặt bằng theo qui định pháp luật. Riêng trường phù hợp thuê đất xây dựng nhà để bán, kể từ ngày 01/7/2014 thi hành theo qui định tại Luật Đất đai năm 2013.

cach tinh thue gia tri gia tang khi thue lai dat

Chẳng hạn: Công ti cổ lỗ phần VN-KR có lĩnh vực nghề kinh doanh đầu cơ, buôn bán cơ sở vật chất đóng gói kĩ nghệ và dịch vụ. Tổ chức kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất 1 lần để đầu tư xây đắp cơ sở khu kĩ nghệ để chấp hành công trình; thời hạn thuê đất là 50 năm. Diện tích đất thuê là 300.000m2, giá thu tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời điểm thuê là 82.000 đồng/m2. Tổng số tiền thuê đất phải nộp là 24,6 tỷ đồng. Công ti không được miễn, giảm tiền thuê đất. Sau khi đầu cơ xây đắp cơ sở vật chất, Tổ chức kinh doanh ký phù hợp đồng cho nhà đầu tư thuê lại với thời gian thuê là 30 năm, quy mô đất cho thuê là 16.500m2, đơn giá cho thuê tại thời điểm ký hợp đồng là 650.000 đồng/m2 cho cả thời gian thuê, giá đã bao gồm thuế giá trị ngày càng tăng.

Giá đã có thuế giá trị tăng thêm đối với tiền thu từ cho thuê hạ tầng trong cả thời gian cho thuê (30 năm) đối với Tổ chức kinh doanh cổ phần VN-KR cho chủ đầu tư thuê được xác định là:

16.500m2 x (650.000 - (82.000 đồng/m2: 50 năm x 30 năm)) = 9,9132 tỷ đồng

Giá chưa có thuế trị giá gia tăng được xác định là: 9,9132 / 1 + 10% = 9,012 tỷ đồng.

Thuế giá trị ngày càng tăng là: 9,012 x 10% = 0,9012 tỷ đồng”.

Căn cứ theo hướng dẫn như trên cùng tình hình thực tại, Tổ chức kinh doanh liên hệ với Cục Thuế TP. Thủ đô để được hướng dẫn thi hành chi tiết.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: mua dat

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard