Hotline
0981 467 967

Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trả cũ kĩ tức, cổ lỗ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%

04:31

Ngày 18/6 đến đây CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS) sẽ chốt danh sách cổ lỗ đông thực hiện trả cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ lỗ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%, trong đó trả cổ hủ tức bằng tiền tỷ trọng 5%, trả cổ hủ tức bằng cũ rích phiếu tỷ lệ 20% và tạo ra cổ phiếu thưởng tỷ trọng 3,5%.

Tương tự, ngoài số cũ rích tức bằng tiền, Chứng khoán Thiên Việt sẽ tạo ra khoảng 14,92 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức và chia thưởng cho cổ lỗ đông tổng tỷ trọng 23,5%. Trị giá sản xuất theo mệnh giá hơn 149 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành Chứng khoán Thiên Việt sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 635 tỷ đồng hiện nay lên trên 784 tỷ đồng.

Không chỉ sản xuất cũ rích phiếu trả cũ rích tức, cũ kĩ phiếu thưởng, mà trước đó ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Chứng khoán Thiên Việt doanh nghiệp cuối 04 tuần 4/2019 cách đây không lâu còn phê duyệt hàng loạt cách thức tăng vốn vấn đề lệ khác.

Cụ thể Chứng khoán Thiên Việt dự kiến sản xuất 1,8 triệu cổ hủ phiếu ESOP theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ti với giá tạo ra 10.000 đồng/cổ hủ phiếu. Vốn đầu tư phát hành lấy trong khoảng quỹ ca ngợi thưởng phúc lợi. Thời điểm sản xuất dự kiến chia làm cho 2 đợt.

Bên cạnh Chứng khoán Thiên Việt còn dự định phát triển đơn lẻ 10 triệu cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư với giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn trị giá sổ sách tại thời điểm chào bán. Số tiền chiếm được để tăng nguồn vốn hoạt động cho công ty và đáp ứng được nhân tố kiện khiến thành viên trả tiền bù trừ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh phái sinh.

Bên cạnh đó Chứng khoán Thiên Việt còn phê chuẩn phương án phát triển 10 triệu cổ hủ phiếu chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu tăng vốn yếu tố lệ. Giá chào bán do HĐQT quyết định.

Năm 2018 Chứng khoán Thiên Việt đạt 486 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 18% so với năm trước đây. Đương nhiên do chi tiêu vốn đầu tư tăng cường nên lợi nhuận sau thuế giảm 16%, còn gần 141 tỷ đồng. EPS đạt 2.290 đồng/cũ rích phiếu.

Nam Hà

Theo InfoNet


Xem tại: bat dong san

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard