Hotline
0981 467 967

Hàng loạt DN chi tiêu tiền cổ lỗ phần hóa sai mục đích

22:31

Báo cáo cho thấy, số dư Quỹ Hỗ trợ bố trí và Phát hành doanh nghiệp tại SCIC và tại các công ti mẹ của cơ quan, tổng công ty nhà nước đến 31/12/2017 là 112.513 tỷ đồng.

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt thiếu sót trong việc điều hành và sử dụng Quỹ.

Chi tiết, một vài địa phương hạch toán số thu trong khoảng cổ hủ phần hóa, thoái vốn của các tổng công ti trực thuộc UBND tỉnh, đô thị tại account ngân sách địa phương hoặc account nhất thời thu ngân sách, tới 31/12/2017 chưa nộp về Quỹ Cung cấp sắp xếp và Tạo ra tổ chức là 1.544 tỷ đồng.

Hàng loạt DN chi tiêu tiền cổ phần hóa sai mục đích - Ảnh 1.

Tổng tổ chức kinh doanh Công nghiệp Tàu thủy sử dụng Quỹ vào hoạt động kinh doanh, nhưng kinh doanh thua lỗ tiềm tàng rủi ro mất vốn. Ảnh: Lương Bằng

Một vài đơn vị chậm chạp nộp tiền thu trong khoảng cổ lỗ phần hóa về Quỹ và chưa tính, hạch toán lợi nhuận chậm nộp theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Tổng tổ chức kinh doanh Đầu cơ và buôn bán vốn nhà nước (SCIC) chưa theo dõi phải thu khoản tiền ứng cho ngân sách nhà nước để sử dụng cho 5 bệnh viện, không theo dõi đầy đủ đối tượng và hạch toán kịp thời số tiền phải nộp về Quỹ; hạch toán không đúng tiền lợi nhuận chậm rãi nộp, không giải quyết kết thúc điểm việc thu hồi nợ gốc và lãi chậm rãi nộp.

Hình như, theo Kiểm toán Nhà nước, một số công ty, tổng công ti chưa tính và hạch toán trọn vẹn lãi chậm trễ nộp theo qui định tại Thông tư số 10/2013/TT-BTC số tiền 7,9 tỷ đồng; chưa xác định vừa đủ các khoản phải nộp, hạch toán không đúng các khoản thu khác về Quỹ, không tạo dựng tài khoản tiền gửi riêng của Quỹ tại nhà băng thương mại theo luật pháp.

Kiểm toán Nhà nước cho nhân thức: Tổng công ti Công nghiệp Tàu thủy và Tổng công ty Lương thực miền Nam sử dụng Quỹ vào hoạt động buôn bán nhưng kinh doanh thua lỗ, tiềm tàng rủi ro mất vốn.

Còn Tổng công ty Giấy vn dùng nguồn thu từ cổ phần hóa để tăng vốn yếu tố lệ 21 tỷ đồng nhưng chưa có sự bằng lòng của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng công ty Hàng hải vietnam sử dụng 45 tỷ đồng của Quỹ để góp vốn vào Cảng Đình Vũ không đúng pháp luật...

Kiểm toán Nhà nước buộc phải Quốc hội lưu ý ban hành Quyết nghị về quản lý, sử dụng tiền thu trong khoảng biến đổi sở hữu tổ chức nhà nước, thoái vốn nhà nước tại đơn vị theo hướng: Tập trung nguồn thu nhập Quỹ Cung cấp bố trí và Sản xuất để quản lý và dùng hiệu quả, tạo nguồn lực lâu dài để chi đầu tư phát triển, các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - thị trấn hội của đất nước.

song song, bổ sung vốn vấn đề lệ và duy trì tỷ trọng phần vốn nhà nước tại tổ chức theo quy định của quy định về điều hành, dùng vốn nhà nước, không dùng cho chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

Theo Lương Bằng

Vietnamnet


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard