Hotline
0981 467 967

Lửa đã nguội dần từ đất đai

13:33

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thi hành cố gắng, "không để lửa thổi bùng lên trong khoảng đất". Theo đó, "nhiệt" ở đây có xu hướng giảm, phổ thông "điểm hot", rộng rãi vụ việc phức hợp, tồn đọng, kéo dài được khắc phục. Mỗi năm đã bớt đi được hàng nghìn đơn cáo giác, tố cáo can hệ đến đất đai.

Thông báo của Chính phủ gửi đến Quốc hội về khắc phục mâu thuẫn về đất đai; giải quyết tố giác, cáo giác trong điều hành và dùng đất đai cho nhân thức, từ năm 2014 đến 2018, cả nước nảy sinh trong 342.710 đơn khiếu nại với 156.071 vụ việc thuộc thẩm quyền khắc phục của các cơ quan hành chính nhà nước (khiếu nại về đất đai chiếm hữu trên 60% số này), trong đó đã giải quyết 128.646 vụ việc (đạt 82,43%).

Qua giải quyết cáo giác, các tổ chức hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, công dân 1.398 tỷ đồng, 772 ha đất; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 1.538 người (đã giải quyết 1.180 người), chuyển công ty dò hỏi 40 vụ, 36 đối tượng. 

Về công việc tiếp công dân giải quyết đơn thư tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/12/2018, Hội sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 28.818 lượt với 107.086 người, trong đó ngành nghề đất đai 17.934 lượt, chiếm 62,2%. Giải quyết 68.930 đơn thư, trong đó có 18.760 đơn đủ điều kiện xử lý (cáo giác là 15.015 đơn, tố cáo là 1.469 đơn, còn lại là đơn kiến nghị, phản ảnh). Trong tổng số 15.015 đơn khiếu nại có 10.834 đơn can dự tới ngành nghề đất đai, chiếm giữ 72%.

Công bố của Chính phủ cũng dẫn ra kết quả tổng thích hợp của lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Không gian cùng Sở Tài nguyên và Không gian các thức giấc, đô thị), số lượng đơn thư khiếu nại, tố giác trong ngành nghề khoáng sản và môi trường mà ngành nghề nhận được đã có xu hướng giảm, năm 2014 là 14.260 đơn, năm 2015 là 13.510 đơn, năm 2016 là 12.673 đơn, năm 2017 là 13.918 đơn và năm 2018 là 13.022 đơn. 

Trong đó, tại Bộ Khoáng sản và Môi trường, trước năm 2014, mỗi năm Bộ nhận được 6.000 - 10.000 đơn, trong khoảng năm 2014 đến nay đã giảm dần, chi tiết, năm 2014 kiếm được 4.021 lượt đơn, năm 2015 nhận 3.373 lượt đơn, năm 2016 nhận 3.579 lượt đơn, năm 2017 kiếm được 3.235 lượt đơn và năm 2018 kiếm được 3.059 lượt đơn.

Can dự đến tranh chấp đất đai, thời kỳ trong khoảng năm 2014 đến 2018, số lượng đơn thư ngành nghề tiếp chiếm được là 67.383 lượt đơn, trong đó đơn mâu thuẫn đất đai là 2.924 lượt đơn (chiếm đoạt 4,34%). Qua chú ý đơn thư mâu thuẫn của ngành nghề tài nguyên và môi trường trong giai đoạn từ năm 2014-2018, số lượng đơn thư giảm dần qua các năm, theo đó, năm 2014 là 820 đơn (chiếm giữ 5,75%); năm 2015 là 750 đơn, choán (5,55%); năm 2016 là 644 đơn (chiếm đoạt 5,08%); năm 2017 là 453 đơn (chiếm giữ 3,25%) và năm 2018 là 257 đơn (choán 1,97%).

Riêng với Bộ Khoáng sản và Không gian, trước năm 2014, mỗi năm Bộ Khoáng sản và Không gian chiếm được nhàng nhàng khoảng 230 đơn, sau năm 2014, số lượng đơn thư tranh chấp đất đai có xu hướng giảm, trong 5 năm từ năm 2014 tới 2018, số lượng đơn tranh chấp đất đai tại Bộ là 973 đơn chiếm đoạt khoảng 12% tổng số đơn đủ điều kiện giải quyết (trung bình mỗi năm khoảng 195 đơn), trong đó đa phần là tranh chấp đất đai giữa cá nhân và tư nhân. 

Tổng số đơn thư tranh chấp thuộc thẩm quyền và được Thủ tướng giao trong giai đoạn 2014-2018 là 46 vụ việc, Bộ Khoáng sản và Môi trường đã thẩm tra, xác minh và có văn bạn dạng giải quyết 46/46 vụ việc; kết quả 27 vụ việc thống nhất với kết quả khắc phục của chính quyền địa phương; 13 vụ việc đề xuất địa phương khắc phục lại và hòa giải thắng lợi 6 vụ việc.

Đánh giá tình hình đơn thư tố cáo về đất đai có xu hướng giảm so với giai đoạn trước (từ 2009 tới năm 2013), số đơn tố cáo so với giai đoạn trước giảm 38%; số vụ việc thuộc thẩm quyền của công ty hành chính nhà nước giảm 58%, nhưng Chính phủ nhìn nhận đơn thư cáo giác về đất đai vẫn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số đơn thư tố giác (trên 60%). 

Nội dung chủ quản tố giác về giá đất, phương thức bồi hoàn, cung cấp khi Nhà nước thu hồi đất; cáo giác đòi lại đất cũ đã qua các thời kỳ chấp hành chế độ cải tạo nông nghiệp, cho thuê, cho mượn... 

Vừa qua nảy sinh một vài khiếu nại liên quan đến cũ rích phần hóa đơn vị nhà nước, biến đổi tài sản công, cải tạo bình thường cư cũ, quy hoạch đất ở nhưng không thành công ty ở. Tình hình khiếu nại cáo giác can dự đến đất đai còn cốt truyện tinh vi, nhiều vụ tố cáo kéo dài chưa được giải quyết chấm dứt điểm, có nơi, có lúc đã làm cho tác động đến trơ thổ địa tự bình yên thị trấn hội.

Để hạ nhiệt cho đất, Chính phủ và Thủ tướng đã doanh nghiệp nhiều hội nghị và có phổ biến văn bản lãnh đạo đối với công tác giải quyết khiếu nại, cáo giác nói thông thường và tố cáo, cáo giác đông người nói riêng; lập tổ công tác của Chính phủ để rà soát các vụ việc khiếu kiện phức hợp; các ngành chính quyền đã có rộng rãi nỗ lực và tích cực phối thích hợp khắc phục khiếu nại, tố giác của công dân, nhiều "điểm nóng", rộng rãi vụ việc phức hợp, tồn đọng, kéo dài đã được khắc phục. Chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố giác được nâng cao, phổ biến vụ việc người cáo giác đã thi hành, rút đơn.


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard