Hotline
0981 467 967

Ban Bí thơ: Sẵn sàng hoàn thành nhiệm kỳ có cán bộ giữ chính mình, lánh né vì sợ 'mất phiếu'

02:01

Có cán bộ tinh thần doanh nghiệp kỷ luật kém, không thực hiện cắt cử, vấn đề động 

Ngày 13/8, Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thơ về tiếp diễn chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý và Đại hội 13.

Ngày 15/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Túc trực Ban Bí thơ Trần Quốc Vượng đã ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp diễn chấn chỉnh công tác cán bộ để sẵn sàng tốt nhân sự đại hội đảng bộ các ngành và Đại hội 13 của Đảng.

Theo Ban Bí thơ, trong khoảng sau Đại hội 12 đến nay, Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ khác lạ ân cần, coi trọng công tác cán bộ; cấp uỷ, tổ chức đảng các đơn vị quản lý đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của T.Ư, nhờ đó, công tác cán bộ và điều hành lực lượng cán bộ đã có chuyển biến tích cực.

Chi tiết, việc bổ nhiệm, đề bạt, yếu tố động, luân chuyển, xét thăng cấp bậc hàm, chấp hành chế độ đối với cán bộ... đã bám sát tiêu chuẩn, nhân tố kiện, thứ tự theo pháp luật; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước.

Dĩ nhiên, qua nắm tình hình, quan niệm phản ánh của vài cấp uỷ, đơn vị đảng và thực tiễn công việc cán bộ những nhiệm kỳ vừa qua, Ban Bí thơ thấy:

Mỗi khi đến thời gian sẵn sàng hoàn thành nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện "tư duy nhiệm kỳ", "tổng thể", "thân quen", "lợi ích đội ngũ", mất dân chủ, thiếu gương mẫu, "nể nang, dễ dàng", "chạy chọt, chuyển di, tranh thủ lẫn nhau" trong quy hoạch, cất nhắc, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thi hành chính sách đối với cán bộ...

Ngoài ra đó, có nơi, cấp uỷ viên, Ủy viên BTV, chủ tịch cấp uỷ còn chứng nhận tái cử có hiện tượng giữ bản thân, né tránh, ngại va chạm, không chăm chút xây đắp lực lượng cán bộ kế cận; thiếu hăng hái triển khai các mặt công việc, nhất là những việc không dễ dàng, mẫn cảm, phức hợp vì sợ "mất phiếu", tác động đến bản thân, gây ra sự bê trễ trong xử lý, khắc phục công tác bình thường.

Cá biệt có nơi người đứng đầu tới tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế; có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không thực hiện sự cắt cử, điều động của cấp có thẩm quyền...

"Những hạn dè bỉu, yếu kém trên đã gây khó khăn, khiến cho mất nhiều công lao của cấp có thẩm quyền và các tổ chức tác dụng trong công tác cán bộ, tạo dư luận không tốt", kết luận của Ban Bí thư nêu.

Kiên quyết không đề xuất nhân sự có biểu hiện chạy chọt, đi lại, tranh thủ lẫn nhau

Để chủ động phòng phòng ngừa, Ban Bí thư yêu cầu các đơn vị quản lý uỷ, doanh nghiệp đảng, cộng đồng chỉ huy tập đoàn, tổ chức tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thi hành nghiêm các quy chế nhạo, quy định của Đảng, Nhà nước về công việc cán bộ; chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các ngành tiến tới Đại hội 13.

Việc quy hoạch, cất nhắc, bổ dụng, thăng cấp bậc hàm, chỉ định, trình bày, yếu tố động, luân chuyển và chấp hành chế độ đối với cán bộ phải căn cứ tham gia tiêu chuẩn, nhân tố kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), quy trình, cơ chế, chính sách theo đúng luật pháp.

Cương quyết không bắt buộc, quyết định những nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất kết hợp, "tổng thể", "ích lợi đội ngũ"; thiếu kiểu mẫu, không chuẩn bị thực hiện sự phân công, vấn đề động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, phung phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, của cải của nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế giễu, có biểu thị "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau"; thiếu tích cực trong công tác, sợ nghĩa vụ, "dĩ hoà vi quý"...

Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng yêu cầu phải tuân thủ các nguyên lý của Đảng; đảm bảo sự chỉ huy dồn vào một chỗ, hợp nhất của cấp uỷ, công ty đảng, đồng đội chỉ huy có thẩm quyền. đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của số đông lãnh đạo, nhất là chủ tịch cấp uỷ, tổ chức đảng...

Đối với những việc không dễ dàng, phức tạp, nhạy cảm hoặc ở những nơi nội bộ có biểu lộ mất liên hiệp thì càng phải giữ vững nguyên lý, đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, thi hành nghiêm quy chế nhạo, pháp luật.

Ban Bí thư giao giao Tiểu ban Bảo kê chính trị nội bộ T.Ư và cơ quan kiểm soát an ninh chính trị nội bộ các ngành bắt đầu kiểm tra, thẩm tra, đánh giá, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; đề nghị chi tiết chừng mực sử dụng, sắp xếp để cấp có thẩm quyền lưu ý, quyết định.

Đồng thời, giao Ban Đơn vị T.Ư, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, các ban đảng ở T.Ư và các tổ chức can hệ, theo tác dụng, nhiệm vụ, thẩm quyền, rà soát, giám sát công việc cán bộ theo qui định hiện hành và kết luận này;

Kịp thời thông báo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả chấp hành và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh đối với những doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ


Xem nhiều hơn: dat xanh

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard