Hotline
0981 467 967

Bộ Nguồn vốn đưa ra đa dạng yêu cầu mới về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

13:31

Bộ Vốn đầu tư cho biết, Luật số 42 sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chiếm hữu trí não đã được Quốc hội duyệt y ngày 14/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 1/11/2019 để sửa đổi, bổ sung Luật Buôn bán bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và một số vấn đề của Luật Chiếm hữu trí tuệ. 

Về căn bản, Luật số 42 đã bổ sung các nội dung chế độ quy định việc cung ứng, dùng phục vụ phụ trợ bảo hiểm và điều hành, giám sát đối với phục vụ phụ trợ bảo hiểm tại hoạt động mua bán vn.

Thủ tướng cũng đã ban hành danh mục và cắt cử Bộ Tài chính chủ trì biên soạn thảo văn phiên bản pháp luật chi tiết thực hiện Luật số 42 theo trình tự giấy má rút gọn.

Theo đó, Bộ Tài chính soạn thảo Nghị định để sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định 73 pháp luật chi tiết thực hiện Luật Buôn bán bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98 pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định 48 ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98P pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Dự thảo Nghị định bổ sung một điều vào Nghị định số 73 để pháp luật về điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với tư nhân trực tiếp chấp hành hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong công ty tương ứng với mỗi loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, cụ thể:

Đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động giải đáp bảo hiểm, dự thảo qui định trình độ văn bằng, chứng chỉ tương đương với trình độ của tư nhân cung cấp dịch vụ trả lời bảo hiểm độc lập là có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành nghề bảo hiểm hoặc có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành nghề khác và chứng chỉ về giải đáp bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động đánh giá rủi ro bảo hiểm, dự thảo luật pháp là có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành quản trị rủi ro hoặc có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành nghề khác và chứng chỉ về bình chọn rủi ro bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm, trình độ văn bằng là từ đại học trở lên và điều kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn thực hiện, theo hướng nhân tố kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm trong đơn vị tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của đơn vị bảo hiểm nhân thọ, tổ chức bảo hiểm sức khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán ngừa và kỹ năng trả tiền của công ty bảo hiểm phi nhân thọ, đơn vị tái bảo hiểm.

Mức phạt lên tới 60-70 triệu tiền việt 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một vài nhân tố của Nghị định số 98 (đã được sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố theo Nghị định số 48) để chi tiết hóa các hành vi và dè bỉu tài áp dụng đối với từng hành vi vi phạm trong ngành nghề phụ trợ bảo hiểm, cụ thể:

Bổ sung pháp luật các hành vi vi phạm về cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, theo đó mức xử phạt được qui định ứng dụng đối với tư nhân, mức xử phạt đối với doanh nghiệp bằng hai lần mức phạt tiền tư nhân đối với cùng hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm được bổ sung bao gồm:

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với các hành vi: Không tuân theo quy chuẩn khoa học trong lĩnh vực dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; vi phạm về các trách nhiệm cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm; cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi chưa ký phù hợp đồng cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc hợp đồng cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn bản.

Phạt tiền từ 60-70 triệu tiền việt đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được phép cung cấp; thi hành hoạt động phụ trợ bảo hiểm bất chợt phục vụ vấn đề kiện hoạt động theo luật pháp luật pháp; đơn vị không có tư cách pháp nhân cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm.

Cách thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ trả lời bảo hiểm có thời hạn và đình chỉ hoạt động cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm có thời hạn, được qui định vận dụng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ bất động sản

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard